Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2013

noidea
2502 1029
Reposted fromShini Shini viaromantycznosc romantycznosc

June 05 2013

noidea
Reposted fromkoshers koshers viadidlirnik didlirnik
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
noidea
1988 70ef
Reposted from1923 1923 viagodsriseoneast godsriseoneast

April 09 2013

noidea
0957 d54d
Reposted from3mi1y 3mi1y viaunco unco
noidea
Reposted frommusza musza viaunco unco

April 06 2013

noidea
Reposted frompiccolina piccolina

April 03 2013

noidea
- Ale ja wierzę w prawdziwą miłość, wiesz? Nie uważam, że wszyscy muszą mieć oboje oczu, nie chorować i tak dalej, ale każdy powinien przeżyć prawdziwą miłość, a ona powinna trwać przynajmniej do końca jego życia.
— Gwiazd Naszych Wina
Reposted bybet91ziumwszystkodupaczasem

March 31 2013

noidea
2775 1399
Reposted fromdevildrinkswhiskey devildrinkswhiskey viazium zium
noidea
6941 de82
Reposted fromzium zium

March 28 2013

noidea

Kiedyś będziesz żałował, ale to przyjdzie z czasem... Wtedy zrozumiesz ile naprawdę straciłeś, ile mogłeś mieć, ale tego nie doceniłeś.

— .
noidea
7960 e86c 500
Reposted fromsawik sawik viabet91 bet91

March 16 2013

noidea
7888 d290
Reposted fromretaliate retaliate viaI-am-Fine I-am-Fine
noidea
2145 7bca
Reposted fromxpression xpression viapkz451 pkz451
noidea
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej. Myślisz, że masz wieczność, ale nie masz. Potrzebuję znaku, że coś się zmieni, potrzebuję powodu, żeby iść dalej. Potrzebuję jakiejś nadziei
— greys anatomy
Reposted fromojkomena ojkomena viabet91 bet91

March 10 2013

noidea
 
 
 
 
 
Pulp Fiction vs. Kill Bill

March 06 2013

noidea
Nicola nauczył mnie najważniejszej rzeczy.
Żeby się uśmiechać, kiedy jesteś chora, kiedy umierasz w środku.
Nie bądźcie smutni, kiedy nie będziecie słyszeli mojego głosu w domu.
Życie nie toczy się w czterech ścianach.
Umieramy, a potem wracamy...
jak wszystko.
— Mine Vaganti

February 23 2013

noidea
Choreografie in Draufsicht - via Poe's Mistress
Busby Berkeley, c. 1930s
Reposted fromgifluv gifluv
noidea
6334 bade
Reposted fromtulipanowa tulipanowa

February 15 2013

noidea
Reposted fromkanusia kanusia
noidea
0714 81d1
crazy dude
Reposted fromdelima delima viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...